Hamide Şebnem Köken

BLOG

360 Degree Product Photo Shoot

Tüm endişelere ve de yaşanmış tüm olumsuz örneklere rağmen ticaretin internetle buluşması gecikmedi. Hatalarından ve risklerinden büyük ölçüde arınan e-ticaret, günlük hayatın içinde sıradanlaşmaya başladı bile. 2010 yılının ocak ayında sanal POS aracılığıyla yapılan işlem sayısının 6,5 milyonu aşması bunun en büyük kanıtı (Anadolu Ajansı, 2010). Yeni mecra, yeni ihtiyaçları ve yeni çözümleri de beraberinde getirdi. Alışverişin yeni yüzünde, ürünlerin tanıtımı için en çok görsellere ihtiyaç duyuluyor.

Fotoğrafların kalitesi, ürünün beğenilip alınmasında en büyük etkenlerden biri. Alıcı, dokunup koklayamadığı ürün hakkındaki en önemli ve tarafsız bilgiyi, kendisine sunulan fotoğraflardan elde ediyor. Ürünün farklı açılardan görünmesini ve dolayısıyla yapısının daha rahat anlaşılmasını sağlayan 3 boyutlu fotoğraflar bu açıdan oldukça önemli. Yapılan araştırmalara göre 3 boyutlu fotoğraflar ürün satışında artış sağlıyor ve ürünü doğru tanıttığı için iade oranını azaltıyor. Sitelerinde 360 derece fotoğraflara yer vermek isteyen şirket sayısı da bu oranda artıyor (Adobe Scene7 2010 Survey).

Fotoğrafları 3 boyutlu animasyonlar haline getirebilmek için temel olarak 2 yöntem kullanılıyor: Ürünün modellenmesi ve 360 derece fotoğraflarının çekilmesi…

Nesne modellemelerinin uzmanlık gerektiren yapısı, uzun zaman gerektirmesi ve dolayısıyla masraflı olması sebebiyle; modellemeyle  kıyaslandığında çok daha kolay, çabuk ve oldukça ucuz olan 360 derece ürün çekimleri tercih edilir oluyor.

360 derece fotoğraflar, nesnenin bir eksen etrafında döndürülerek fotoğraflarının çekilmesi ve çekilen fotoğrafların yazılım desteğiyle bilgisayar ortamına aktarılması ile oluşturuluyor. Fotoğrafların oluşturulması için yapılması gereken işlemler oldukça basit ancak çok sayıda fotoğrafın çekilmesi ve bunların doğru bir şekilde birleştirilmesinin sağlanması çekimin en çok vakit alan aşamalarından.

Bu işlemleri otomatik olarak gerçekleştiren profesyonel sistemler olduğunu hatırlatıp küçük bir setle ve elimizdeki ekipmanla 360 derece fotoğrafların nasıl çekilebileceğine  bir göz atalım.

Ekipman:

  • Dijital fotoğrafın olmazsa olmazlarından bilgisayar, 360 derece fotoğrafların birleştirilmesinde de aktif rol alıyor. Fotoğraflar çekildikten sonra düzenleme programlarıyla temizlenen ve küçültülen fotoğraflar özel yazılımlarla interaktif hale getiriliyor.

sistem

  • Fotoğraflar çekilirken temiz, çoğu zaman beyaz bir arka plan kullanılıyor ki bunun için stüdyo ekipmanlarından verimli bir şekilde faydalanmak gerekiyor.

  • Fotoğrafı bir eksen etrafında döndürebilmek için rahat hareket ettirilebilen bir platform oldukça önemli. Eğer objeler döndürülürken kaymalar olursa hareketteki devamlılık ortadan kalkacaktır.

  • Fotoğraf kadrajı seçildikten sonra kameranın kesinlikle hareket ettirilmemesi gerekiyor. Bu sebeple mutlaka bir tripod kullanılmalı. Çekim esnasında titremeleri engellemek için deklanşör kablosu kullanmak tercih edilebilir.

Küçük objeleri çekerken kullanılacak basit bir platformu elimizde bulunanlarla yapmak mümkün. Daha büyük nesneler için profesyonel çözümlere başvurmak gerekebilir. Fotoğrafları 360 derece çekebilmek amacıyla hazırlanmış profesyonel setler, belirlenen açılara göre platformu otomatik olarak döndürebiliyor. Çekim esnasında fotoğrafları birleştiren ve doğrudan uygulanabilir olmasını sağlayan sistemler de mevcut.

Işıklandırma:

360 derece ürün fotoğraflarının çekilmesindeki asıl amaç ürünü ön plana çıkarmak ve her açıdan gerçeğe yakın bir görüntü elde etmek olduğu için çekimlerde, fotoğrafların arkasındaki fonun dikkat çekmemesine özen gösteriliyor. Yine aynı sebeple dramatik aydınlatma yerine homojen ve gölgesiz bir aydınlatma tercih ediliyor.

isiklandirmaÜrünün beyaz arka plan önünde boşlukta durduğu fotoğraflar en çok rastlanan çekim tarzı. Bunu gerçekleştirebilmek için yaygın (difüz) ışığa ihtiyacımız var. Fotoğraf makinesinin 45 derece yanlarına eşit mesafede ve eşit güçte yerleştireceğimiz ışıklar obje üzerinde düşen ışığın homojen olmasını sağlar. 

Arka planın tam beyaz olması için fona ışık vermek gerekebilir. Ya da ışık kaynağını uzak bir mesafeden ve yumuşatarak, objenin arkasına yerleştirebiliriz.  Bu durumda ışığın objektife kaçmamasına ve ışığın objeye detayları yok edecek kadar yaklaşmasına dikkat etmek gerekiyor.

360 derece fotoğrafları çekerken ışıklandırma oldukça önemli. Çünkü setin aydınlatılmasında yapılacak bir hata 30-60 misli fotoğrafta karşımıza çıkıyor.

Çekim sonrasına fazla vaktin kalmadığı durumlarda siyah bir arka plan kullanılabilir. Siyahı elde etmek, hem ışıklandırma yapılırken hem de fotoğraflar işlenirken çok daha kolay. Ancak her ürün siyah fonda iyi sonuçlar veremeyebiliyor. Bu sebeple, arka fon ile ilgili kararımızı verirken çekeceğimiz objenin yapısını ve rengini dikkate almak zorundayız.

Fotoğraf Makinesinin Ayarlanması:

Fotoğraf makinesinin sabitlenmesi, bu sebeple bir tripod kullanılması gerekliliğinden bahsetmiştik. Buna ek olarak diyafram, enstantane, beyaz ayarı ve netlik ayarlarını önceden yapılması, ve bu ayarların tüm çekim boyunca aynı değeri koruması gerekiyor. Aksi takdirde bir fotoğraftan bir fotoğrafa geçerken renk, detay, netlik farklılıkları oluşabilir ve sonuçta gerçekçi olmayan bir hareket ortaya çıkar.

Çekimin Yapılması:

Kullanacağımız platformun düzgün ve kolay döndürülebilir olması oldukça önemli. Dönme ekseni

platformPlatformu kendimiz hazırlıyorsak hangi açı aralığıyla çekeceğimize karar vermeli ve bunu uygulayabileceğimiz bir sistem geliştirmeliyiz. Mesela 10 derecelik açılarla çekeceksek bu 36 fotoğrafa karşılık gelir. Bu 36 noktanın önceden belirlenip işaretlenmesi gerekiyor.  Bu aralıkların eşit olmaması hareketin akıcılığını ve devamlılığını olumsuz etkileyecektir.

Fotoğraf sayısı belli bir rakamın altına indiğinde harekette atlamalar, boşluklar olur. En az 12 olmakla beraber ne kadar çok fotoğraf çekersek o kadar başarılı sonuçlar elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Sayının artması kaliteyi arttırırken bir yandan da fotoğrafların işlenmesi esnasında ek bir yük oluşturur. Bu sebeple, fotoğrafların sayısına karar verirken her iki durumu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Fotoğraflar için kadrajımıza karar verirken objenin ileriki hareketini de hesaba katmak ve hatta biraz daha pay bırakmak gerekiyor. Fotoğraflar, sonrasında ciddi oranda küçültüleceği için bu pay fazla sorun oluşturmayacaktır. 36’lık bir fotoğraf çekimin 30. noktasında objenin dışarıya çıkması telafisi olan bir durum değildir.

Fotoğrafların Aktarılması ve İşlenmesi:

Fotoğraflar birleştirilmeden önce bir çok aşamadan geçmesi gerekiyor. Arada hatalar ve fikir değişiklikleri olabileceğinden fotoğrafın ham halinin yedeğini almak ve daha sonra işlemleri gerçekleştirmek faydalı olabilir.

Objeyle arka fonu birbirinden ayırmak isteyebiliriz. Bu durumda tek tek fotoğrafların işlenmesi gerekiyor. Fotoğrafların durumuna ve fotoğraf düzenleme programlarına olan hakimiyetimize göre bu işlem saatler alabilir. Bu sebeple, fotoğrafları işlerken fazla vakit kaybetmemek için setin aydınlığını en doğru şekilde yapmamız gerekiyor.

Fotoğrafları işlerken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, fotoğraflardaki devamlılığı bozmamak. Bir fotoğrafta yaptığımız renk düzenlemesi, silme gibi değişiklikleri tüm fotoğraflarda aynı şekilde gerçekleştirmeliyiz. Bu aşamada fotoğraflarda kayma olup olmadığını da inceleyebilir, fotoğrafların hepsini aynı hizaya getirebiliriz.

Fotoğraflar son hallerine getirildikten sonra fotoğrafları küçültebiliriz. İnternet, büyük boyutlu dosyaların açılmasında çoğu zaman sorun çıkaracaktır. Erişim hızları her geçen gün artsa da herkesin aynı imkâna sahip olamayacağını hesaba katmak gerekiyor.  Bu sebeple fotoğrafları siteyi yavaşlatmayacak kadar küçük ama ürünün detaylarını kaybetmeyecek kadar büyük bir boyuta getirmeliyiz. Boyutların belirlenmesinde kimi zaman sayfa tasarımı da etkili olacaktır.

Fotoğrafların Birleştirilmesi:

Bu dokümandaki örnek fotoğraflar photoshop’la düzeltilip küçültüldükten sonra flash programı ile bir araya getirildi. Bunun için 360 derece fotoğraflarının görüntülenmesini sağlayan ücretsiz bir

flash şablonu kullanıldı.

Flash sayesinde uygulamaya farklı etkileşimler de eklemek mümkün olduğu için flash kullanımına sıkça rastlıyoruz. Bu biraz daha karmaşık bir yöntem ve flash bilgisi gerektiriyor. Ancak, Photoshop gibi bir programla fotoğraflardan hareketli bir gif animasyonu da yapılabilir. Gif formatı çok az yer kapladığı için internet sayfasının yavaşlamasına sebep olmaz. Ama bu seçim harekete müdahale şansımızı ortadan kaldıracaktır

360 derece ürün fotoğraflarının internette yayınlanmasında javascript kodlarına sıkça başvuruluyor. Çoğuna, açık kaynak olarak ulaşabileceğimiz yazılımların hız konusunda çok büyük avantajları var ama en azından orta düzey bir programlama bilgisi gerektiriyor.

Bunların dışında, 360 derece fotoğrafların gösterilmesi amacıyla üretilmiş ücretli ya da ücretsiz yazılımlar kullanılabilir. Ayrıca web2.0 tabanlı bazı siteler 360 derece fotoğrafların oluşturulması ve yayınlanması yönünde hizmet veriyor.

Sonsöz:

Değerli hocamız Gültekin Çizgen’in her zaman ifade ettiği gibi fotoğraf iki ayak üzerinde yükseliyor. Bir ayağı ‘Sanatsal Söylem’ diğeri de ‘Meslek Uygulamaları’…

360 derece fotoğraf çekimleri ‘Meslek Uygulamaları’ kapsamında değerlendirilebilecek bir alan. Yapısı itibariyle fazla bir yorum gerektirmiyor; bu anlamda düz ve durağan bir uğraş olsa da gelecekte bu alanda büyük bir talebin ortaya çıkacağı aşikar. Bu sebeple fotoğrafa yeni başlayanlar için doğru ve kendilerini ifade eden bir portfolyo oluşturana kadar iyi bir gelir kaynağı olabilir.

Kaynaklar:

  1. E-ticaret hacmi 2 kat arttı. (15.03.2010). Anadolu Ajansı

  2. Adobe Scene7 2010 Survey: Customer Experience in the New Decade. (15.03.2010). http://www.scene7.com/report/Scene7_CustomerExperience_Survey_2010.pdf

  3. Object VR How To Guide. (b.t).2010, http://beckerexhibits.wustl.edu/3D/howto/VRManual.pdf

  4. 3d ObjectPhotography Techniques. (b.t).2010, http://www.tabletopstudio.com/documents/EZspin_photography.htm

  5. 360 Product View by 3dbin. (b.t).2010, http://3dbin.com/HowTo

  6. 360 View Image Rotator. (b.t).2010, http://www.flabell.com/flash/360-View-Image-Rotator-69